TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [X]
Startuj z nami...

Państwo, urzędy

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Aktualności, szkoły różnych szczebli, kuratoria regionalne. Oświata i sport. Zamówienia publiczne resortu, akty prawne, integracja z UE.

Ministerstwo Finansów
Kierownictwo, departamenty, biuro prasowe, statut; budżet państwa, dane finansowe i gospodarcze dla Polski, podatki , biuletyn skarbowy, obligacje, finanse samorządów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, wywiady, komunikaty, informatory, ogłoszenia, linki.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Kierownictwo ministerstwa, serwis prasowy, działalność ministerstwa. Serwisy tematyczne: praca, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, organizacje pozarządowe, niepełnosprawni.

Ministerstwo Infrastruktury
Budownictwo, transport, łączność, gospodarka morska. Kto jest kim w ministerstwie, dokumenty, wywiady. Teksty wybranych aktów prawnych.

Ministerstwo Kultury
Aktualności, struktura i działalność ministerstwa. Instytucje kulturalne, fundusze i stypendia, programy kulturalne i wiele innych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Struktura ministerstwa, polityka obronna i budżet obronny państwa, Polska w NATO, współpraca międzynarodowa. Aktualności ministerstwa, przetargi. Wortal Wojska Polskiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organizacja urzędu, opracowania, publikacje, serwisy rynkowe, biuro prasowe, informacje, Polska Dobra Żywność.

Ministerstwo Skarbu Państwa
Zajmuje się prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych i ich nadzorem poprzez reprezentację w radach nadzorczych. Prowadzi także program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sprawuje kontrolę nad policją, strażą graniczną, obroną cywilną, służbami ratowniczymi i innymi służbami państwowymi. Aktualności, zadania, struktura, służby podległe, prawo.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Informacje o MSZ, aktualności. Polska polityka zagraniczna. Informacje konsularne, placówki dyplomatyczne, biuletyny i wydawnictwa Ministerstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Organizacja wymiaru sprawiedliwości, aktualności, sądownictwo, prawo europejskie.

Ministerstwo Środowiska
Informacje, akty prawne, urzędnicy.

Ministerstwo Zdrowia
Aktualności, struktura ministerstwa. System opieki zdrowotnej, polityka zdrowotna państwa. Leki i wyroby medyczne, kształcenie, prawo. Informacje dla pacjentów i świadczeniodawców.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kierownictwo, kontakt, podstawy prawne działalności, informacje prasowe. Obszary działalności: ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne. Także informacje na temat zwalczania terroryzmu i ochrony kontrwywiadowczej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rozwoju Przemysłu
Spółka Skarbu Państwa, wspiera transformację podmiotów gospodarczych, udziela pożyczek ze środków własnych i kredytu Banku Światowego (EFSAL).

Agencja Rynku Rolnego
Dokonuje zakupów interwencyjnych na rynku - zwłaszcza zbóż, masła i cukru. Zadania, struktura, oddziały, giełdy i rynki hurtowe, sytuacja na rynku, zasady skupu zbórz, zasady dopłat, aktualności, informacje, pozwolenia.

Archiwa Państwowe (Naczelna Dyrekcja)
Struktura organizacyjna archiwów, zasoby, zasady korzystania, archiwa w Polsce, wydawnictwa, polonika, kronika wydarzeń.

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Informacje o polskim i unijnym prawodawstwie dotyczącym wprowadzania do obrotu substancji i preparatów chemicznych, działalność i projekty Biura, a także odnośniki do innych instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem chemicznym.

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
Wydaje licencje na transport międzynarodowy.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
Zajmuje się rejestracją i ochroną odmian. Zadania statutowe i podstawy prawne. Organizacja, sieć doświadczalna, prowadzone rejestry i badania, wydawnictwa.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
400 stron o lasach i leśnictwie w Polsce, także o bazie turystycznej LP.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
miedzy innymi rejestruje istniejące bazy danych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Nadzór budowlany, rejestr rzeczoznawców.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem srodków ochrony roślin, a także wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym. Struktura organizacyjna, prawodawstwo, przepisy fitosanitarne na świecie, historia Inspekcji, zadania, aktualności.

Inspekcja Weterynaryjna
Struktura, Główny i Wojewódzkie Inspektoraty Weterynaryjne, aktualności, informacje.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
ZUS dla rolników, prowadzi ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzynskie.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Wspomaga inicjatywy ochrony środowiska.

Państwowa Agencja Atomistyki
Sytuacja radiacyjna w Polsce, moc dawki, zawartość cs-137 w powietrzu.

Państwowa Inspekcja Pracy
Sprawdzanie warunków pracy, przestrzegania kodeksu pracy i przepisów BHP.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie miejsc pracy niepełnosprawnych, pożyczki, rehabilitacja, likwidacja barier architektonicznych.

Służba Celna RP
Organizacja i struktura, taryfa celna, przepisy, akty prawne, publikacje, ogłoszenia, aktualności.

Urząd Dozoru Technicznego
Nadzór urządzeń technicznych (zbiorniki ciśnieniowe, żurawie, windy itp.)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Skład KIE, akty prawne, aktualności, centrum informacji euroepjskiej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Patentowy
Ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, topografia układów scalonych).

Urząd Pracy
Krajowa baza ofert pracy, aktualne statystyki rynku pracy.

Urząd Regulacji Energetyki
Udziela koncesji, zatwierdza taryfy energetyczne, przeciwdziała monopolizacji rynku.

Urząd Służby Cywilnej
Akty prawne, ogłoszenia o pracy w administracji państwowej.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
Urzędy skarbowe, szkolenia podatkowe, linki.

Izba Skarbowa w Katowicach

Izba Skarbowa w Kielcach
Struktura organizacyjna, Urzędy Skarbowe, komunikaty o przetargach.

Izba Skarbowa w Krakowie
Urzędy skarbowe i ich właściwość miejscowa, tablica informacji i ogłoszeń, podatki, programy do pobrania oraz aktualności.

Izba Skarbowa w Łodzi
Wydziały i ośrodki zamiejscowe, urzędy skarbowe, formularze podatkowe.

Izba Skarbowa w Olsztynie
Urzędy Skarbowe, zestawienie adresów i kont US, ośrodek szkoleniowy.

Izba Skarbowa w Opolu
Zasięg terytorialny, urzędy skarbowe, terminy płatności.

Izba Skarbowa w Rzeszowie
Urzędy skarbowe, podatki, nowości podatkowe, deklaracje.

Izba Skarbowa w Szczecinie

Izba Skarbowa w Warszawie
Struktura, urzędy skarbowe, podatki, formularze, tablica ogłoszeń.

Izba Skarbowa w Zielonej Górze
Zasięg, urzędy skarbowe, ogłoszenia, informacje podatkowe.

Izba Skarbowa we Wrocławiu
Ośrodki zamiejscowe, urzędy skarbowe woj. dolnośląskiego, podatki, wykaz rachunków bankowych, e-serwis: sprzedaże egzekucyjne.